15 Open Polish Jodo Championships

15 Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo

Rules and regulations of 15 Open Polish Jodo Championships

Organizer: Polski Związek Kendo

Host: Hala OSiR - Arena Rafako

Local organizer: Butokukan Racibórz

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

18-19.05.2023

The full program of the Championships can be found on ompij.kendo.pl

Deadline for applications for the Championships is Friday, 12/05/2023 at 23:59. Later applications will not participate in the drawings, and thus in the Championships. The results of the draw will be published until 15/05/2023 on ompij.kendo.pl

6.1 Individual Open Polish Jodo Championships

6.2 Open Polish Jodo Team Championships

Individual Open Polish Jodo Championships

Open Polish Jodo Team Championships

Regulamin 15 Otwartych Mistrzostw Polski Jodo


Organizator: Polski Związek Kendo

Gospodarz: Hala OSiR - Arena Rafako

Organizator lokalny: Butokukan Racibórz

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

18 - 19.05.2023

Pełen program Mistrzostw znajduje się na stronie ompij.kendo.pl

Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń na Mistrzostwa nastąpi w piątek, 12.05.2023 o godzinie 23:59. Wszystkie osoby zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w losowaniu, a co za tym idzie w Mistrzostwach. Wyniki losowania zostaną opublikowane do 15.05.2023 na stronie ompij.kendo.pl.

6.1 Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski
6.2 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski