XV Open Polish Jodo Championships
XV Open Polish Iaido Championships

Racibórz

18 - 21 · 05 · 2023

Polski Związek Kendo

Polish Kendo Federation warmly invite for 15th Open Polish Jodo Championships and 15th Open Polish Iaido Championships to be held in Racibórz, Poland on 18th to 21th May 2023.

Confirmed Sensei / Nauczyciele

Invited judges / Zaproszeni sędziowie

Jodo

Iaido

Venue / Miejsce

Hala Rafako, Racibórz, ul, Łąkowa 31, Racibórz

Date / Data

18th - 21th May 2023

Accomodation / Noclegi

There is a possibility to sleep in the sport hall (you need your own sleeping bag) / Jest możliwość noclegu na sali (potrzebny własny śpiwór)

Organizers / Organizatorzy

Polski Związek Kendo

Partners / Partnerzy

OSiR Racibórz

Media / Patronat medialny

Sponsors / Sponsorzy