14 Open Polish Jodo Championships
14 Open Polish Iaido Championships

Racibórz

13 - 15 · 05 · 2022

Polski Związek Kendo

Polish Kendo Federation warmly invite for 14th Open Polish Jodo Championships and 14th Open Polish Iaido Championships to be held in Racibórz, Poland on 13th to 15th May 2022.

Confirmed Sensei / Nauczyciele

  • Andy Watson, 7 dan iaido kyoshi, 7 dan jodo kyoshi

  • Krzysztof Górnicki, 6 dan iaido renshi

  • Adam Kitkowski, 6 dan iaido renshi, 6 dan jodo renshi

Invited judges / Zaproszeni sędziowie

Jodo

  • Łukasz Machura, 5. dan jodo

  • Piotr Urbanek, 5. dan jodo

  • Michał Szczepański, 5. dan jodo

  • Paweł Brzeziński, 5 dan jodo

Iaido

  • All 5 dan sensei participating in Championships are kindly asked to assist in judging

  • Sensei z 5 dan biorący udział w Mistrzostwach są proszeni o pomoc w sędziowaniu

Venue / Miejsce

Hala Rafako, Racibórz, ul, Łąkowa 31, Racibórz

Date / Data

13th - 15th May 2022

Organizers / Organizatorzy

Polski Związek Kendo

Sponsors / Sponsorzy

MIESZKO S.A.


EUVIC Sp. z o.o.


Partners / Partnerzy

OSiR Racibórz


Powiatowe Centrum Sportu

w Raciborzu


Media / Patronat medialny