Examinations Egzaminy

Egzaminations

You will need written permission from your national federation or current licence from Polish Kendo Federation. Examination fee according to the PKF regulation for 2023. We accept Euro equivalent (please ask Iaido Bu / Jodo Bu officers).

Jodo exams

Iaido exams

Egzaminy

Do egzaminów dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualne licencje PZKendo lub zgodę macierzystej organizacji Kendo w przypadku gości z zagranicy. Opłaty za egzaminy ustalane są cennikiem PZKendo (stopnie Kyu) oraz EKF (stopnie Dan), można je znaleźć w uchwale Zarządu PZK na rok 2023

Egzaminy Jodo

Egzaminy Iaido