Examinations

Egzaminations

You will need written permission from your national federation or current licence from Polish Kendo Federation. All application through the official application form. Examination fee according to the PKF regulation 2019006. We accept Euro equivalent (please ask Iaido Bu / Jodo Bu officers).

Jodo exams

  • up to 3 dan

  • Friday 15.05 at about 13:15 - 14:00

Iaido exams

  • up to 4 dan

  • Sunday 17.05 at about 12:15 - 13:00

Egzaminy

Do egzaminów dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualne licencje PZKendo lub zgodę macierzystej organizacji Kendo w przypadku gości z zagranicy. Aplikacje na egzaminy prosimy składać poprzez formularz zgłoszeń klubowych, opłaty za egzaminy w/g cennika PZKendo (stopnie Kyu) oraz EKF (stopnie Dan). Opłaty egzaminacyjne w/g Uchwały PZK nr 2019006.

Egzaminy Jodo

  • do stopnia 3 dan

  • Piątek 15.05 około godziny 13:15 - 14:00

Egzaminy Iaido

  • do stopnia 4 dan

  • Niedziela 17.05 około godziny 12:15 - 13:00