Application Rejestracja

Please use the individual Google Form provided below to register. The deadline for the registration is 12th May 2023. Early bird fee apply before 27th April 2023. After submitting the form, you will receive a summary with the PZK account number and the transfer amount.

Rejestracja indywidualna przez formularz Google. Ze względu na potrzebę przeprowadzenia losowania rejestracja na zawody przyjmowana jest w nieprzekraczalnym terminie 12 maja 2023. Opłaty za wczesną rejestrację obowiązują natomiast do 27 kwietnia 2023. Po zgłoszeniu się przez formularz dostaniecie podsumowanie z numerem konta PZK i kwotą przelewu.