XV Open Polish Jodo Championships
XV Open Polish Iaido Championships

Racibórz

18 - 21 · 05 · 2023

Polski Związek Kendo

This is old web-page of 2023 Open Polish Jodo and Iaido Championships

new web-page for Open Polish Jodo Chamopinships with all information can be found under

ompj.kendo.pl

Confirmed Sensei / Nauczyciele

Invited judges / Zaproszeni sędziowie

Jodo

Iaido

Venue / Miejsce

Hala Rafako, Racibórz, ul, Łąkowa 31, Racibórz

Date / Data

18th - 21th May 2023

Accomodation / Noclegi

There is a possibility to sleep in the sport hall (you need your own sleeping bag) / Jest możliwość noclegu na sali (potrzebny własny śpiwór)

Organizers / Organizatorzy

Polski Związek Kendo

Partners / Partnerzy

OSiR Racibórz

Media / Patronat medialny

Sponsors / Sponsorzy